بسم الله الرحمن الرحیم

علل برون فكنی روح:

درباره اینكه برون فكنی روح در افراد چه عواملی داردو چگونه این حالت غیر ارادی و خلع روح به وجود میاد عواملی را میتوان ذكر كرد:

1-تمرین و ریاضت زیاد برای انجام این كار كه با تمایل و تصمیم وتلقبن زیاد همراه باشد.البته برون فكنی ارادی روح یك موهبت الهی است كه خدای متعال به انسان های عارف و بندگان سالك خود عطا میكند و این مقام جز از طریق تزكیه نفس و طهارت باطن و بندگی حق تعالی بدست نمی آید.

2-ازدیاد فشار زندگی

3-اظطراب و ترس شدید مثل سقوط از بلندی

4-بروز زخم های شدید.

5-رنج های طولانی یا محرومیت های مستمر

6-در مواقع اختناق . خفگی شدید و كامل

منتها بعشی از این عوامل را از اسباب نادر برون فكنی روح میشمارند مثل:مرض و درد شدید.

علمای روحی میگویند((همان طوری كه میان مردم كسانی هستند كه به خواب با بدن مادی خود راه میروند همین طور هم اشخاصی پیدا می شوند كه درهنگام خواب با جسد اثیری(یا بدن روحی)خود راه می روند ما به این كار((حركت جسم كوكبی در خواب))میگوببیم این حالت نوعی از برون فكنی روح می باشد.

نكته قابل توجه اینكه علمای روحی برای برون فكنی روح-در صورتی كه از روی اسلوب علمی نباشد-ضررهای جسمی و روحی بیان كرده اند كه حتی میتواند به مرگ طرف منجر گردد.یعنی ممكن است تارها و ریسمان های اثیری كه بین جسم مادی و جسد اثیری (روحی)بر قرار است.به هنگام خروج پاره گردد و علاوه بر آن اختلال در قلب و مخ و فكر و درك طرف به وجود می آورد.

با این حال محققان روحی برون فكنی روح را امری لذت بخش برای روح می دانند به حدی كه دیگر خواهان بازگشتن به داخل جسم فیزیكی خود نیست چون رهایی از جسم مادی و قدم گذاشتن به عالم ارواح از هر جهت لذت بخش تر از لذت مادی است.

موفق باشید.

نوشته شده توسط محمدرضا در پنجشنبه نوزدهم اردیبهشت ۱۳۹۲ |